بایگانی‌های پیاده روی خانوادگی - قیامدشت نیوز
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قیامدشت برگزار می شود ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قیامدشت برگزار می شود

جلسه هماهنگی برگزاری پیاده روی خانوادگی شهر قیامدشت در شهرداری قیامدشت برگزار شد.