بایگانی‌های مدرسه - قیامدشت نیوز
کمبود فضای آموزشی در قیامدشت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

کمبود فضای آموزشی در قیامدشت

رئیس ناحیه ۱ آموزش و پرورش ری گفت: در مناطق تحت پوشش ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهرری، شهر قیامدشت با ۱۳۱۴۴ دانش آموز ۱۹۵ کلاس کمبود وجود دارد.