احداث مجموعه ورزشی در شرق قیامدشت 28 آذر 1399

احداث مجموعه ورزشی در شرق قیامدشت

شهردار قیامدشت گفت : بزودی کلنگ احداث یک سالن ورزشی در شرق قیامدشت به زمین زده خواهد شد.

سالن های ورزشی شهر پس از نصب تجهیزات معیوب و مخدوش در اختیار شهروندان قرار می گیرد 26 اردیبهشت 1398
شهردار قیامدشت خبر داد:

سالن های ورزشی شهر پس از نصب تجهیزات معیوب و مخدوش در اختیار شهروندان قرار می گیرد

شهردار قیامدشت از بهره برداری سالن های ورزشی این شهر پس از نصب تجهیزات معیوب و مخدوش آنها خبر داد.