بایگانی‌های رادیو جوان - قیامدشت نیوز
برای اولین بار،رادیو به قیامدشت می آید ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برای اولین بار،رادیو به قیامدشت می آید

شهردار قیامدشت از اجرای برنامه زنده " موج جوونی" شبکه رادیویی جوان در این شهر خبر داد.