بایگانی‌های ترافیک - قیامدشت نیوز
خیابان ولیعصر(عج) قیامدشت جوابگوی ترافیک شهر نیست! ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

خیابان ولیعصر(عج) قیامدشت جوابگوی ترافیک شهر نیست!

نبود پلیس راهور در این شهر به شدت احساس می شود.

ساماندهی ترافیکی شهر قیامدشت بر روی میز کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی شهر ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساماندهی ترافیکی شهر قیامدشت بر روی میز کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی شهر

پرونده ساماندهی ترافیکی شهر قیامدشت بر روی میز کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قیامدشت قرار گرفت تا رییس و اعضای این کمیسیون،پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی،در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر قرار دهند.

مشکلات ترافیکی قیامدشت همچنان گریبان‌گیر رانندگان و اهالی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مشکلات ترافیکی قیامدشت همچنان گریبان‌گیر رانندگان و اهالی

مشکلات ترافیکی شهر قیامدشت با توجه به افزایش جمعیت آن و نبود پلیس راهور به یک معضل جدی تبدیل شده است.