تقدیر دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد از مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

تقدیر دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد از مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز

نشست صميمى اعضاى شوراى اسلامى و دهيار محمودآباد با ابراهیمی مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز و بخش خاوران برگزار شد.

بایگانی‌های محمودآباد خالصه - قیامدشت نیوز
چیزی یافت نشد !