کمبود فضای آموزشی در قیامدشت

رئیس ناحیه ۱ آموزش و پرورش ری گفت: در مناطق تحت پوشش ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهرری، شهر قیامدشت با ۱۳۱۴۴ دانش آموز ۱۹۵ کلاس کمبود وجود دارد.

نصیری رئیس ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهرری در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ری با اشاره به آمار دانش آموزان ناحیه ۱ افزود: در حال حاضر در ۱۴۴ مدرسه ناحیه ۱ تعداد ۴۴۴۷۰ دانش آموز در حال تحصیل هستند که از این میزان ۲۱۹۵۷ دانش آموز پسر و ۲۲۵۱۳ دانش آموز دختر هستند و همچنین ۷۱۴۵ دانش آموز اتباع در ناحیه ۱ در حال تحصیل هستند و با توجه به این آمار استاندارد تراکم دانش آموزی ۳۳/۳۲ دانش آموز در هر کلاس است و این در حالی است که این عدد در ناحیه ۱ شهرری ۲۶/۳۳ است.
نصیری گفت: ناحیه ۱ شهرری دارای مدرسه است و از سال ۱۳۹۳ تا کنون ۱۷ مدرسه احداث شده و ۲ مدرسه نیز در حال احداث است.
رئیس ناحیه ۱ آموزش و پرورش ری بیان داشت: بمنظور برگزاری برنامه ها و مراسمات فرهنگیان این ناحیه، ساختمانی تحت عنوان تالار معلم در حال احداث است و تا پایان آبان ماه بهره برداری خواهد شد.
وی افزود: در مناطق تحت پوشش ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهرری، شهر قیامدشت با ۱۳۱۴۴ دانش آموز ۱۹۵ کلاس و در منطقه دولت آباد ۸۸ کلاس درسی کمبود وجود دارد.
نصیری اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهرری پراکندگی مدارس و مناطق این ناحیه است که مشکلاتی همچون تامین سرویس معلمین را بهمراه داشته است.
وی گفت: از سال ۹۳ تا کنون متاسفانه سرانه دانش آموزی که در آن زمان به ازای هر دانش آموز ۱۲۰۰ تومان بوده پرداخت نشده و این عدم پرداخت مشکلات مالی فراوانی را برای مدیران مدارس بوجود آورده است.