کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قیامدشت صبح امروز تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که به ریاست ” اکبر عباسی” و با حضور ” سیدتقی موسوی” عضو این کمیسیون برگزار شد، با نامگذاری خیابان مجتمع قائم ( عج) به بلوار آزادی شهر قیامدشت بنام خیابان خبرنگار موافقت شد.

این نامگذاری در پی آغاز عملیات اجرایی طرح زیرسازی و آسفالت این خیابان بدست خبرنگاران در روز خبرنگار امسال و به پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر شهر قیامدشت صورت گرفت که بایستی به تصویب شورای اسلامی این شهر نیز برسد.در این جلسه که مدیران اجتماعی فرهنگی و روابط عمومی شهرداری قیامدشت نیز حضور داشتند، برنامه های فرهنگی حوزه مدیریت شهری در سه ماهه پاییز سال جاری بررسی و در خصوص نحوه اجرای آنها بحث و تبادل نظر شد.