یازدهمین جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر قیامدشت به ریاست حسین فتحی و با حضور اکبر عباسی و وحید خسروآبادی، اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه که حسین ترکاشوند، شهردار و اکبر قاسمی فرد، مدیر حوزه فنی و عمرانی شهرداری قیامدشت نیز حضور داشتند، پروژه های عمرانی شهر قیامدشت و میزان پیشرفت این پروژه ها بررسی شد.
موافقت با درخواست شهرداری قیامدشت مبنی بر افزایش اعتبار تکمیل عملیات عمرانی بوستان زیتون بدلیل افزایش حجم عملیات عمرانی این بوستان از جمله مصوبات این کمیسیون بود.