احداث ساختمان آموزش و کارآفرینی شهر قیامدشت کلید خورد

در سال رونق تولید، عملیات اجرایی ساختمان آموزش و کار آفرینی شهر قیامدشت توسط شهرداری قیامدشت آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری قیامدشت نیوز ، بدنبال پیشنهاد شهرداری قیامدشت و موافقت شورای اسلامی این شهر، احداث ساختمان مرکز آموزش،مهارت و کارآفرینی شهر قیامدشت با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در دستور کار حوزه فنی و عمرانی شهرداری قیامدشت قرار گرفت.
این مرکز با اولویت آموزش و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار احداث و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گفتنی است کمیته نامگذاری معابر و ساماندهی شهر قیامدشت نیز در جلسه اخیر خود، نام این مرکز را به فراخوان عمومی گذارده است.