احداث بلوار آزادی شهر قیامدشت سرعت می گیرد

با جمع آوری تیر برق های معارض بلوار آزادی شهر قیامدشت، عملیات احداث این بلوار سرعت می گیرد.

در بازدید شهردار قیامدشت از پروژه عمرانی بلوار آزادی، هماهنگی لازم با اداره برق خاوران در خصوص جمع آوری تیرهای برق صورت گرفت.

عملیات احداث بلوار آزادی شهر قیامدشت با تخریب بخشی از مدارس واقع در این طرح آغاز شد.

این بلوار دردست حداث از تقاطع بلوار امام خمینی( ره) آغاز و تا بلوار فرهنگ امتداد دارد.