اتمام نصب پلاک های جدید منازل در روستای چهلقز

دهیار چهلقز گفت : پلاک جدید روستای چهلقز طبق آخرین استانداردها نصب گردید.

ابراهیم هداوند اظهار داشت : پلاک های جدید نصب شده در روستای چهلقز طبق آخرین استانداردها بوده و دارای کد پستی می باشد و مشکل اهالی در خصوص آدرس و کد پستی مرتفع گردید.

وی افزود : این پلاک ها دارای بارکد می باشد و به راحتی می توان توسط بارکدخوان کد پستی را دریافت نمود.

دهیار چهلقز بیان نمود : از خصوصیات دیگر این پلاک ها ، مجزا بودن کد پستی در آپارتمان ها می باشد و هر واحد کد پستی مخصوص خود را دارا می باشد.